top of page

VÅR OPERATIVA TEAM 

Adamil Talents operativa team består av individer med omfattande erfarenhet inom rekrytering och talangselektion, samt andra viktiga kompetensområden. Deras samlade expertis är avgörande för att uppfylla och överträffa våra kundens förväntningar.

Ricard Beltran

Ricard Beltran

Senior project leader and CEO

Ricard Beltran, CEO of Adamil Talent and experienced psychologist, combines his expertise in mental health innovation and organizational development with a focus on sourcing affordable IT talent globally.

Mathias Kling

Mathias Kling

Strategy & Sales manager

Mathias, as the Sales & Strategy Manager at Adamil Talent, excels in guiding clients to find tailored competency solutions, leveraging his diverse entrepreneurial background and expertise in sales management and strategic development.

Raoul Beltran

Raoul Beltran

Talent Acquisition Manager

Raoul, as Talent Acquisition Manager at Adamil, possesses extensive expertise in recruitment and talent acquisition, with a strong focus on identifying and securing top talents globally.

bottom of page