top of page

Om Adamil

"Vår vision är att erbjuda en trygg hamn och en gemenskap där våra klienter får stödet de behöver för att bygga kärleksfulla relationer, sunda hem, starka organisationer och arbetsplatser samt leva meningsfulla liv."

Vi alla hamnar i svåra tider i våra liv då och då, och i vissa fall kommer erfarna rådgivare att behövas för att klara dessa tider framgångsrikt. Vi vill finnas där för våra klienter när svårigheter inträffar. Dessa svårigheter kan vara dåligt psykisk mående, svårigheter i nära relationer, i familjen eller i arbetsgrupper. Vi vill finnas till för våra klienter för att erbjuda livsvishet, kunskap och den erfarenhet de behöver för att klara dessa utmaningar i livet.

Vi bedriver inte vård utan är ett centrum för hälsa och personlig utveckling som erbjuder förändring och transformation. Vi har flera nöjda klienter som har fått sina liva förvandlade - vilket motiverar oss till att göra det vi gör. Vi har stort hjärta för våra klienter och engagemang i deras livssituation. Vi grundar våra behandlingar och metoder på vetenskap och systematik. Vi arbetar ständigt för att förverkliga vår vision genom valet av personer som jobbar hos/med oss, vårt arbetssätt, och våra psykoterapeutiska metoder. Nedan kan du läsa mer om det.

Skärmavbild 2021-04-06 kl. 06.22.57.png

Ricard Beltran

Psykologutbildad med inriktning i KBT,  grundare till Adamil

Jag är inte legitimerad psykolog men har läst psykologprogrammet vid Stockholms Universitet och i över 15 år jobba med beteende förändring, rådgivande samtal och som konsult inom organisation och ledarskap.  Jag hjälper mina klienter att lära sig att hantera sin situation samt få en högre livskvalité.  Jag arbetat med att stötta både privatpersoner och medarbetare i företag. Det kan handla om par och familjer och att hantera psykiska påfrestningar samt svårare situationer i livet. Men också om att stötta ledare i sin utveckling och hjälpa arbetsgrupper att samverka mer effektivt.

Jag har erfarenhet av att vara chef med personalansvar och att vara pappa till numera vuxna barn.  Adamil grundade jag för att erbjuda en trygg hamn  där alla som behöver kan få professionellt stöd i att möta livets olika utmaningar och växa som människor.

Om oss
Supportive Friend

Våra kompetenser 

Pålitliga personer, kunniga, erfarna som vet vad dem gör och lever som de lär.

Vår förståelse av en person som ska ge rådgivning är att det ska vara personer som har minst en psykoterapeut steg 1 utbildning eller motsvarande. Dessa kan vara psykologer, läkare, präster, pastorer för att nämna några exempel och ska ha stor livserfarenhet. Men vi lägger också stor vikt på att dessa ska vara personer som själva är beprövade, de har själva framgångsrikt hanterat svåra situationer i sina egna liv, de har väl fungerade relationer/familjer och är förebilder i ord, lära och handling - alltså inte bara duktiga teoretiker och inspiratörer. Vi vill att de själva ska vara förebilder. Vidare har våra specialister höga etiska och moraliska värden som yttras i en äkta kärlek för människor, för sina nära och kära samt hängivenhet till sin profession. De är pålitliga, kunniga och erfarna som vet vad dem gör och lever som de lär.

Våra specialister
Förändringsansvar Arbetssätt
Portrait of a Young Girl with Denim Shir

Ett unikt arbetsätt:

Förändringsansvar

Ansvar för hela din förändringsresan till dess vi kommer till målet - alltså inte bara för tiden vi träffas under de inbokade mötena.

Förändringsansvar innebär att din personliga specialist ansvarar för din utveckling och förändringsarbetet ni har påbörjat under hela perioden förändringsarbetet pågår, inte bara under de mötena ni bokar in. Praktiskt betyder det att din personliga specialist finns tillgänglig för dig utan extra kostnad i stort sätt alla dagar (förutom lördagar) utöver de inbokade möten.

Att förändra en relationer eller dåligt mående kan vara krävande. Ofta får du som klient möta svåra situationer mellan mötena med specialisten. Vi vill inte lämna dig ensam under dessa situationer utan finnas tillgängliga för dig och hjälpa dig att möta utmaningar och prövningar på ett sådant sätt att du kan segra och växa. Din personliga specialist är därför tillgänglig för dig på följande sätt:

Sms-chatt

Chatta med din specialist och få rådgivning genom sms-chatt.

Aktivt uppföljning

Specialisten är också aktiv och följer upp din utveckling genom hela din förändringsresa. Hen tar kontakt med dig regelbundet för att höra hur det går och hur du/ni mår.

Inga extra kostnader!

Att ta kontakt med din specialist mellan sessionerna kostar dig inget. Du betalar bara för sessionerna, den extra tillgänglighet ingår. 

Specialisten kan inte garantera tillgänglighet samma dag men har avsikten att svara minst en gång om dagen så fort och så ofta som möjligt.

Akuta/Spontana telefonsamtal

Samtal under 30 minuter. Ring din specialist eller skicka ett sms för att hitta en tid för spontan rådgivning.

Library

Våra psykoterapeutiska metoder

Vetenskaplighet och evidens är vår grund och bas, men inte vår begränsning.

Vår arbetsmetodik utgår ifrån evidensbaserade metoder och tekniker. Det sättet vi förstår och närmar oss kunskap om mänskligt beteende är ett vetenskapligt och systematiskt arbetssätt. Vi begränsar oss inte till enbart individfokuserad psykologi utan strävar efter att förstå människan i sin sociala och existentiella sammanhang. Vi betonar behovet att av ett socialpsykologiskt, grupp-psykologiskt och även ett teologiskt perspektiv i syfte att förstå människan. Vi betraktar därför människan som en social och existentiell varelse och skapelse. Vi ser inte på människan som enbart en individ. Inte heller är människan ett "socialt djur" för oss. Vår människosyn har en praktisk betydelse för hur vi arbetar med våra klienter. Våra verktyg och arbetsmetoder integrerar kognitiv psykologi, systemisk psykologi, existentiell psykologi och religionspsykologi. Vi arbetar nära våra klienter genom att erbjuda hög tillgänglighet utan extra kostnader (se förändringsansvar). Vi arrangerar workshops och gruppsamtal i syfte att göra det möjligt för klienten att lära sig av varandra och uppmuntra varandra på vägen längst förändringsresan. Våra specialister är erfarna och kunniga, men utöver att vara kunniga inom psykologiska frågor kan de också hjälpa våra klienter att utforska livets stora frågor (t ex kärlek, döden, ensamhet, sorg) och finna svar och riktning. 
 

Våra metoder
bottom of page