top of page
man-g1faa1d654_1280.jpg
Adamil Utveckling.png

Vi är medvetna om att rätt kompetens inte bara måste hittas utan också utvecklas. Modernt företagande innebär att man måste se till att medarbetarna växer och utvecklas, vilket gör er organisation mer attraktiv för de anställda och företaget mer effektivt. För att hjälpa er att uppnå detta har vi erfarna och kompetenta specialister som kan hjälpa till med personalutveckling.

Instruktioner och procedurer

Instruktioner och procedurer för dig som jobbar med en av våra personliga utvecklare eller coacher.

Stresshantering

Vi förstår att stress kan ha en betydande påverkan på både ditt arbetsliv och ditt personliga välbefinnande. Här erbjuder vi olika resurser som hjälper dig att förstå och hantera stress på ett effektivt sätt. 

Stöd till ledare

Stöd genom olika ledarprogram, träning och coaching.

Rekryterings-intervjun

Här erbjuder vi olika resurser för att förbättra dina färdigheter inom rekrytering och genomförande av framgångsrika intervjuer. Dessa fokuserar på att ge dig verktygen för att identifiera och anställa rätt talanger till din organisation.

bottom of page