top of page

Vikten av Tydlighet under den Första Intervjun: Kommunikationstips för Rekryteringskandidater


Bättre på att kommunicera

Att delta i en arbetsintervju är en spännande och avgörande stund för både rekryteringskandidaten och arbetsgivaren. Det är en möjlighet för kandidaten att visa upp sin potential och för arbetsgivaren att bedöma om de passar in i företaget. Men allt detta ska ske på 45-60 minuter och ibland kan både arbetsgivare och kandidat få fel bild av varandra. Jag har varit med om flera rekryteringar där bra och lämpliga kandidater inte lyckas ge en klar bild över vad dem kan- För att maximera chanserna till framgång är det avgörande att vara tydlig i sin kommunikation under intervjun. I denna artikel kommer vi att utforska vikten av tydlighet, varför överflödig information kan vara kontraproduktiv och ge praktiska tips för att bli en tydligare kommunikatör under en arbetsintervju.


Varför tydlighet under första intervjun är avgörande:

Tydlighet är en avgörande faktor under en arbetsintervju eftersom den hjälper till att skapa en ömsesidig förståelse mellan kandidaten och arbetsgivaren. Genom att vara tydlig kan kandidaten på ett effektivt sätt förmedla sin kompetens och erfarenhet till arbetsgivaren och samtidigt besvara frågor på ett precist sätt. Men i vår strävan efter tydlighet möter vi några fallgropar, t ex att berätta för mycket!


Det är inte ovanligt att kandidater, i sin iver att visa på vad dem kan, vill dela med sig av allt de har åstadkommit och allt de kan erbjuda. Men att berätta för mycket kan bli kontraproduktivt. Arbetsgivaren kan lätt bli överväldigad av en överflöd av information och ha svårt att sammanfatta kandidatens verkliga kompetens och potential. Det är viktigt att komma ihåg att en arbetsintervju är en möjlighet att presentera de mest relevanta och betydelsefulla aspekterna av ens erfarenhet och kvalifikationer.


En annan viktig aspekt av tydlighet under första arbetsintervjun är att lyssna aktivt på vad arbetsgivaren vill veta. Det kan vara frestande att snabbt börja prata om de ämnen man vill lyfta fram, men det är viktigt att istället fokusera på att svara på de frågor som arbetsgivaren faktiskt ställer. Genom att anpassa sig till arbetsgivarens frågor visar kandidaten inte bara att de är lyhörda utan också att de är uppmärksamma på vad som är relevant för arbetsgivaren. Men, är det lite utmanande för dig att lyssna? I så fall läs denna artikeln också, klicka här.


Praktiska tips för tydlighet under första intervjun


Förbered dig väl: Gå igenom din erfarenhet, prestationer och kompetenser för att identifiera de mest relevanta och imponerande aspekterna att framhäva under intervjun. Arbetar du med våra rekryterare fråga oss gärna om tips på områden som just du, utifrån din CV och situation behöver förtydliga och förklara så att det inte inträffar missförstånd.


Var konkret: Ge specifika exempel och resultat för att stärka dina påståenden som visa på din förmåga att leverera. Förberedd därför exempel från din tidigare erfarenhet som kan styrka det du påstår om din kompetens och ha de redo att tas fram vid behov.


Anpassa dig till arbetsgivarens frågor: Lyssna noga på vad arbetsgivaren frågar efter och svara direkt på dessa frågor utan att sväva iväg till ämnen som inte efterfrågas.


Var medveten om din kommunikation: Var medveten om din kroppsspråk, röstton och hastighet när du kommunicerar. Håll ögonkontakt, var tydlig och prata i en passande takt för att understryka ditt budskap.


Undvik onödig jargong och akronymer: Försök att undvika att använda branschspecifik jargong eller förkortningar som arbetsgivaren kanske inte är bekant med. Använd istället tydligt och begripligt språk som alla kan förstå.


Våga ställa följdfrågor: Om du inte förstår en fråga eller behöver ytterligare förtydligande, tveka inte att be om det. Det visar att du är engagerad och vill förstå arbetsgivarens behov på djupet.


Var medveten om din tid: Var respektfull mot både din egen och arbetsgivarens tid. Håll dina svar koncisa och undvik att dra ut på diskussioner som inte är relevanta för intervjun.


Sammanfattning

Att vara tydlig i din kommunikation under den första intervjun är avgörande för att arbetsgivaren ska få en helhetsbild av dina färdigheter, erfarenheter och potential. Genom att undvika överflödig information, lyssna aktivt på arbetsgivarens frågor och anpassa dina svar till deras behov kan du öka dina chanser att imponera och göra ett positivt intryck. Med hjälp av de praktiska tipsen ovan kan du bli en mer tydlig och effektiv kommunikatör under arbetsintervjuer och öka dina möjligheter att nå dina karriärmål.


Känns allt detta för mycket och övermäktigt? Kontakta den rekryteringsspecialisten som har hand om din ansökan, vi vill inte bara förmedla jobb, vi vill också stötta dig personligen under hela processen!

bottom of page