top of page

Vad händer om min partner inte vill följa med?Många gånger ser den som vägrar komma till terapin de positiva förändringarna hos den som ändå går i terapi och blir nyfiken på att följa med.

Då ska du komma själv och påbörja en förändring. Det är inte optimalt men det kan vara nödvändigt att i alla fall en av er tar ansvaret för att rädda relationen. Många gånger ser den som vägrar de positiva förändringarna hos den som går i terapi och blir nyfiken på att följa med. Ge inte upp bara för att din partner vägrar att följa med. Personer som vägrar följa med kan ibland ha svårighet med att se eller acceptera problemet och förstå att det finns ett behov av hjälp. Därför är det bra att du som har insett att något måste göras kan påbörja ett arbete med dig själv. Det brukar få den andre att vakna till och så småningom se behovet av att följa med.
bottom of page