Vad är psykisk sjukdom?

Vi listar 3 st olika psykiska sjukdommar med beskrivning och symtom.


Personlighetsstörning Personlighetsstörningar är störningar av själva individens personlighet. Till skillnad från psykiska symtom som känns främmande, besvärande och som man därför vill bli... https://www.adamil.se/post/personlighetsst%C3%B6ringar


Borderline Emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS), även kallat Borderline är en personlighetsstörning där personen visar starka humörsvängningar, påtaglig

https://www.adamil.se/post/borderline


Narcissism Narcissism är en typ av personlighetsstörning som innebär att personen i fråga har en mycket hög uppfattning om sig själv där jaget

https://www.adamil.se/post/narcissism


#kbtbehandlingstockholm #parterapi #adamil #psykisksjukdom