top of page

Social ångest


Social ångest innebär att du upplever oro och rädsla för att befinna dig i sociala situationer där det finns en risk att du känner dig bortgjord eller granskad av andra. En person med social ångest vill oftast undvika sociala sammanhang för att undvika att känna sig uppmärksammad av andra människor. Rädslan och oron bygger på att individen inte vill känna sig uppmärksammad eller framför allt göra bort sig när andra ser. Att undvika sociala situationer på grund av social ångest resulterar bara i att ångesten och oron förvärras trots att det i stunden kan kännas skönt att få undvika sociala sammanhang. För att det ska vara social ångest krävs det att tillståndet ska påverka personens liv, relationer, arbete/studier mycket negativt.


Symtom

Vid social fobi eller social ångest får den drabbade ångestsymptom vid situationer som upplevs som obehagliga. Besvären kan delas in i fyra undergrupper:

  • Känslomässiga: till exempel, rädsla, pinsamhet, nervositet, ilska.

  • Beteendemässiga: undvika att störa eller tala i grupp, äta och dricka försiktigt för att inte göra bort sig.

  • Fysiologiska: rodnad, svettning, darrning, pulsökning, spändhet, illamående, andnöd

  • Tankemässiga: ”De tycker jag är konstig”, ”Alla skrattar åt mig”, "jag gör bort mig", "tänk om det syns" eller "vad ska alla tro".


Behandling

Social fobi är en av de vanligaste psykiska störningarna. En amerikansk undersökning från 1994 visade att 13,3% av befolkningen någon gång under sitt liv lider av social fobi, och studier pekar på att problemet är växande. Vid behandling av social ångest finns det välutvecklade modeller som oftast går ut på att närma sig det som skapar rädslan. Det går även att själv på egen hand träna bort den genom att utsätta sig för sociala situationer med förhoppningen om att öva bort osäkerheten som finns inför sociala situationer. Behandlingen av social ångest har god effekt.


bottom of page