Personlighetsstöringar


För att det ska vara tal om en personlighetsstörning ska individens personlighetsdragen ge individen och/eller närstående lidande eller sociala svårigheter i många olika situationer. De ska vidare ha uppkommit under uppväxten och sedan blivit ett faktum under vuxen ålder.

Personlighetsstörningar är störningar av själva individens personlighet. Till skillnad från psykiska symtom som känns främmande, besvärande och som man därför vill bli kvitt upplevs en personlighetsstörning som en naturlig del naturlig del av ens egen person. En individ kan till exempel uppleva en psykisk symtom som ångest som en obehaglig upplevelse som kommer över en och som man vill bli av med. En personlighetsdrag som ängslighet kan individen däremot uppleva som en naturlig del av sin person och till och med som något som individen kan vara mycket nöjd med. Individen kan tänka “Jag är glad över att jag är försiktig (ängslig) av mig och ser det som något bra”. Därför kan personlighetsstörningar vara svåra att upptäcka då de kan uppfattas som “udda” eller “extrema” drag hos en person. För att det ska vara tal om en personlighetsstörning ska individens personlighetsdragen ge individen och/eller närstående lidande eller sociala svårigheter i många olika situationer. De ska vidare ha uppkommit under uppväxten och sedan blivit ett faktum under vuxen ålder. En personlighetsstörning kan också finnas bakom en individs olika symtom genom att göra individen mer mottaglig för att utveckla vissa psykiska sjukdomar/symtom. T ex en person med ängslig personlighetsstörning kommer att ha det lättare att utveckla ångest och depression. Personlighetsstörningar är inte det samma som personlighetsförändringar som inte kan spåras från tidiga år utan inträffar senare under livet efter t ex hjärnskador eller omvälvande livsupplevelser.


Nedan finner du en lista över de personlighetsstörningar som går att diagnostisera. Några av störningarna i listan kommer att innehålla länkar till en fördjupningsartikel där du kan läsa mer om den specifika störningen. Listan nedan utgår ifrån DSM-5 som definierar tre kluster innehållande totalt tio olika former av personlighetsstörningar:


Kluster A:

- Paranoid

- Schizoid

- Schizotyp


Kluster B:

- Borderline

- Histrionisk

- Antisocial (Psykopati)

- Narcissistisk


Kluster C:

- Osjälvständig

- Ängslig

- Tvångsmässig


Behandling av personlighetsstörningar

Det finns möjlighet till behandling, dock är det en svårare behandling då personlighetsstörningen är en del av personen. Det finns inte heller en och samma behandling för olika personlighetsstörningar utan den varierar beroende på vilken störningen är. Det främsta målet med behandlingen är att minska lidandet. Behandlingen går därför ut på att utveckla olika strategier för den som lider av personlighetsstörningen för att förbättra tillståndet och minska de problem personen kan hamna i/har hamnat i. Nära anhöriga kan också behöva stöd och hjälp för att lära sig att hantera personer med problematiken.