top of page

PanikångestDu har säkert hört talas om panikattacker, panikångest och paniksyndrom. Jag börjar med att förtydliga de här olika begreppen.


Panikattack

En panikattack är en plötsligt “attack” av intensiv rädsla tillsammans med starka fysiska symtom som hjärtklappningar, ökad puls, andningssvårigheter, stickningar och/eller domningar i (vänster) arm och fingrarna, svettningar, yrsel och en känsla att man håller på att dö eller en rädsla för att tappa kontrollen och bli tokig. Ångesten växer sig snabbt och når sin topp inom 10 minuter för att sedan klinga av. En panikattack är en mycket obehaglig upplevelse och många som upplever det för första gången tror sig vara i livsfara och söker därför akutvård. Trots att de är obehagliga är panikattacker ofarliga. När personen som upplevt en panikattack söker vård kan läkare genomföra en EKG-undersökning för att kontrollera personens hjärta, resultatet av undersökningen brukar visa att personens hjärta är frisk. Panikattacker är inte kopplade till hjärtsjukdom. Panikattacker inträffar plötsligt och efter en till två timmar efter att personen har gått och lagt sig. Detta skiljer sig från hur problem med själva hjärtat upplevs, då det ofta visar sig som en reaktion vid ansträgning. Hjärtklappningar kommer alltså när personen t ex går upp för en trappa, springer till bussen eller promenerar hastigt. Panikattacker kan också inträffa mitt i natten, personen kan vakna mitt i natten av att hjärtat bultar snabbare och snabbare och upplevelsen utvecklas till en panikattack.


Panikångest eller paniksyndrom

Paniksyndrom kallas det när man får återkommande och oväntade panikattacker samt att man känner minst ett av följande:

 • Ihållande oro för ytterligare attacker (förväntansoro)

 • Oro för betydelsen eller följderna av attacken (t ex, att man ska dö)

 • Undvikande av situationer förknippade med ångest. (man drar sig undan till säkrare platser)

Panikattacker förvandlas alltså till Paniksyndrom om man har upprepade panikattacker och har utvecklat förväntansoro och undvikande. Förväntansoro innebär en ständig rädsla för nya attacker och kan på sikt bli lika påfrestande som panikattackerna i sig. Undvikande innebär att personen som har panikattacker känner en stark oro och rädslan av att drabbas av en panikattack, vilket leder till att den drabbade drar sig undan från platser eller situationer som upplevs som riskfyllda eller obehagliga. Det kan vara platser med mycket människor och trängsel, såsom kollektivtrafik, biografer, affärer, att vara ensam hemma, att gå och lägga sig.


Symptom på panikattacker

Kännetecknande för en panikattack är enligt DSM-IV-klassifikationen minst 4 av nedanstående symtom. Dessa utvecklas snabbt, med kulmen inom 10 minuter:

 • Palpitationer, bultande hjärta eller hastig puls

 • Svettning

 • Darrning eller skakning

 • Känsla av att tappa andan

 • Kvävningskänsla

 • Smärta eller obehag i bröstet

 • Illamående eller obehag i magen

 • Svindel, ostadighetskänslor eller matthet

 • Derealisations- eller depersonalisationskänslor

 • Rädsla att mista kontrollen eller bli tokig

 • Parestesier (domningar eller stickningar)

 • Frossa eller värmevallningar


Dessa upplevelser når sin kulmen inom c:a 10 minuter och klingar sedan av. Dessa symtom upplevs ofta som fysiska och kan ofta förknippas därmed som en hjärtattack eller någon form av hjärtbesvär, men även som en stroke/hjärnblödning, en rädsla på att bli tokig eller dö.


Behandling

Glädjande nog finns det effektiv behandling av paniksyndrom, både med läkemedel och

med psykologisk behandling. Kognitiv beteende terapi (KBT), det du tar del av just nu, är

en sådan effektiv och väl dokumenterad behandling. Omfattande forskning och

erfarenheter visar att så kallade SSRI-läkemedel (t ex Citalopram, Zoloft,

Paroxetin eller Fluoxetin) är effektiv behandling mot paniksyndrom. KBT-behandling kan

utan vidare kombineras med läkemedelsbehandling med SSRI.


bottom of page