top of page

Narcissism


Narcissism är en typ av personlighetsstörning som innebär att personen i fråga har en mycket hög uppfattning om sig själv där jaget alltid kommer i första hand. En narcissistisk person har ofta i grunden en mycket svag självbild och kommer reagera starkt emotionellt emot all form av kritik. En person med narcissism upplevs ofta som odräglig då personen anser sig vara överlägsen mängden vilket skapar problem i sociala situationer och vardagliga situationer. Dock kan flera människor uppfatta narcissisten som charmig. Narcissisten drar fördel av andra för att nå sina egna syften. Fantasierna kretsar kring egen framgång, begåvning, makt, briljans och skönhet. Empati saknas liksom vilja att erkänna andras känslor och behov. Narcissisten blir även hårt konfronterad av verkligheten vilket ofta leder till depression. Detta sker när personen märker med tiden att drömmarna om stora framgångar inte kommer att infrias. Risken för självmord kan då bli mycket hög. Det inträffar mycket ofta att personer brukar narkotika av olika slag/olika substanser.


Symptom

Enlig den internationella diagnosmanualen ICD-10 ska en person med störningen uppvisa minst fem av följande symtom:

  • Har överdrivna känslor av att vara viktig och betydande

  • Fantiserar ofta om till exempel rikedom, framgång, makt eller kärlek

  • Anser att den bara ska umgås med eller associera sig med viktiga personer eftersom den själv är så viktig

  • Har ett överdrivet behov av beundran

  • Har orealistiska uppfattningar om sina egna rättigheter – exempelvis förväntar sig personen ofta den bästa behandlingen när denne söker sådan

  • Utnyttjar andra för att uppnå sina mål

  • Saknar eller har bristande empati

  • Tror att andra är avundsjuka på denne, men kan också själv vara avundsjuk på andra

  • Beter sig högfärdigt eller arrogant.

För att en person ska kunna diagnostiseras behöver personen först uppfylla beskrivning för en personlighetsstörning, läs mer här.


Behandling

Det finns möjlighet till behandling, dock är det en svårare behandling då personlighetsstörningen är en del av personen. Det främsta målet med behandlingen är att minska lidandet. Behandlingen går därför ut på att utveckla olika strategier för den som lider av personlighetsstörningen för att förbättra tillståndet och minska de problem personen kan hamna i/har hamnat i. Nära anhöriga kan också behöva stöd och hjälp för att lära sig att hantera personer med problematiken.


bottom of page