top of page

När är det dags att söka individuell terapi?


Du ska söka hjälp om/när du upplever att ditt mående begränsar ditt liv och påverkar det negativt. Det gäller också om du försöker lindra dina symtom med alkohol, narkotika eller genom att skada dig själv. Andra tecken på att du bör söka hjälp är:

  • Du har självmordstankar

  • Svälter dig eller hetsäter

  • Dricker mycket alkohol ofta när du har ångest

  • Är ofta är deprimerad

  • Är ofta i konflikt med andra

  • Inte klarar att jobba eller gå i skolan - (sköter inte tider, är borta mycket, svårt att slutföra saker)

  • Spelar bort pengar eller gör av med pengar som skulle använts till mat, hyra osv.

  • Isolerar dig och undviker andra


Agera förebyggande

Det är också bra att vara förutseende och inte vänta till dess du mår mycket dåligt och söker hjälp. Dåligt mående orsakas många gånger av våra felaktiga sätt att hanterar svåra situationer i livet, några exempel på situationer som kan upplevas som svåra är: upprepade konflikter i familjen, misshandel, övergrepp, rån, mord, naturkatastrofer, svåra olyckor, svåra sjukdomar, svåra sociala situationer där man känner starkt misslyckande och skam o.s.v.

Svåra och påfrestande situationer kan lätt orsaka stress, trauma, oro, ångest, nedstämdhet och på sikt psykisk sjukdom. Det är därför viktigt att söka någon att tala med om man går igenom eller har varit med om svårigheter. Professionellt stöd kan hjälpa dig att bättre hantera svåra situationer, rusta dig med verktyg eller hjälpa dig att frigöra dig från situationer du inte bör acceptera att de inträffar i ditt liv. Hos oss på Adamil finner du erfarenhet, lyhördhet och bra vägledning som kan hindra utveckling av psykisk sjukdom och hjälpa dig att ta dig fram genom svårigheter..


bottom of page