top of page

Hur länge pågår terapin?


Det beror på situationen som behöver lösas. Svåra konflikter kan hanteras effektivt på redan tre till fyra månader. Det arbetet behöver dock följas upp under tre månader till för att se till att de uppnådda förbättringarna håller sig på plats. Under de första tre till fyra månader kan paret behöva komma en gång i veckan, två timmar per gång. Därefter kan det bli varannan vecka eller en gång i månaden för uppföljning. Vid mer komplexa situationer kan arbetet ta något år innan man kan uppnå harmoni i en relation.


Några av våra klienter blir “livsstilsklienter”. Det innebär att de inte slutar helt utan kommer med jämna mellanrum för att fortsätta sin utveckling och sikta mot nya mål. Vi utforskar och arbeta med olika teman som är relevanta för klientens fortsatta utveckling. Klienten deltar i våra workshops där denne kan både träffa andra för gemenskap och fortsätta träna på metoder och tekniker som stärker vår inre människa.


bottom of page