top of page

Hur länge pågår individuell terapi?


Det beror på situationen som vi behöver lösa. I regel varar en behandling i tre till fyra månader. Handlar det om svåra konflikter i nära relationer läs under Hur länge vara parterapin?. Under de första tre till fyra månaderna behöver du träffa din specialistpsykolog en gång i veckan, till en och en halv timme per gång. Efter denna första period har de flesta gjort tillräckligt stora framsteg så att det går att glesa till mötena med psykologen och träffas mer sälla. Ni kan nu ses t ex, varannan vecka eller en gång i månaden för uppföljning och för att säkerställa att det inte inträffar några återfall. Denna sista period är en uppföljningsperiod och kan pågå under en till tre månader till, sedan är terapin klar och du har lärt dig att tillämpa olika “verktyg” för att må bra. Dina symtom har då antingen försvunnit helt är så är de mycket lindriga.


Några av våra klienter blir “livsstilsklienter”. Det innebär att de inte slutar helt utan kommer med jämna mellanrum för att fortsätta sin utveckling och sikta mot nya mål. Vi utforskar och arbeta med olika teman som är relevanta för klientens fortsatta utveckling. Klienten deltar i våra workshops där denne kan både träffa andra för gemenskap och fortsätta träna på metoder och tekniker som stärker vår inre människa.


bottom of page