top of page

DepressionEn depression uttrycks i att du känner dig nedstämd, kraftlös och trött under en längre period, det kan vara allt ifrån 2 veckor till flera år. När man drabbats av en depression tappar man oftast motivationen eller orken att göra sådant man brukade tycka om att göra. Livet börjar kännas meningslöst och man tappar lätt intresset för det vardagliga i livet såsom arbete, hushåll och umgänge med familj och vänner. Vid depression finns en förhöjd risk för självmord. Depression kan utlösas av psykiska faktorer, eller uppstå som ett symptom på en annan kroppslig sjukdom eller biverkning av droger eller läkemedel som har psykiska effekter eller biverkningar.


Symtom

En depression kan uttrycka sig på många olika sätt hos olika individer. Vanligt är att man upplever en känsla av hopplöshet, orkestlöshet, koncentrationssvårigheter, irritationer, kroppsliga besvär eller självmordstankar. Styrkan på nedstämdheten kan variera under dygnet; ofta är depressionen värst på morgonen och det är vanligt att personen vaknar tidigare än vanligt. Ungefär 90% av personer med depression har någon form av sömnstörning.


Behandling

Idag finns mycket god forskning och goda möjligheter till behandling för depression. Det är vanligt att erbjuda psykoterapi, där kognitiv beteendeterapi (KBT) är den form av terapi där det finns mest omfattande vetenskapligt stöd. Dock har KBT inte bäst resultat enligt ett vissa studier vilka visar istället att “metakognitiv terapi” ger bättre resultat än KBT.


Metakognitiv terapi har visats få goda resultat i forskningsstudier. Metakognitiv terapi bygger på teori om att psykisk ohälsa beror på hur vi reagerar på och hanterar våra negativa tankar (kognitioner) och känslor. Det är alltså inte själva negativa tankarna och känslor som är problemet utan hur vi hanterar det faktum att vi har och känner så. Att vi hanterar dem så som vi gör beror i sin tur på våra uppfattningar om och vanor kring våra tankar och upplevelser, d.v.s. våra metakognitioner. Målet med terapin är att ändra en persons uppfattningar om och vanor kring (metakognitioner) sina tankar och upplevelser till ett sätt som inte leder till psykisk ohälsa.bottom of page