top of page

Bipolär sjukdom eller manodepressivitet


Bipolär sjukdom innefattar ett regelbundna perioder av mani och depression. Den som har bipolär sjukdom växlar mellan att vara manisk vilket innebär att man blir extremt hyper energisk och upprymd, för att sedan gå in i en periodisk depression där personen istället blir väldigt låg och motivationslös.


De som har bipolär sjukdom växlar ständigt mellan dessa motpoler och dessa svängningar i humör upplevs ofta som mycket starka för både omgivningen och den drabbade.


Symtom

Symptom vid mani är följande: Hyperaktiv, överdrivet starkt självförtroende och en överdriven energisk och upprymhets känsla.


Symptom vid depression: Skuldkänslor, ångest, koncentrationssvårigheter, tomhetskänsla, ilska och en känsla av hopplöshet.


Behandling

Bipolär sjukdom går inte att bota. Det främsta målet med behandlingen är att minska lidandet. Behandlingen går därför ut på att utveckla olika strategier för den som lider av personlighetsstörningen för att förbättra tillståndet och minska de problem personen kan hamna i/har hamnat i. Nära anhöriga kan också behöva stöd och hjälp för att lära sig att hantera personer med problematiken.


Med rätt behandling är prognosen god: Psykiatrin använder flera typer av läkemedel för att hindra nya episoder eller förlänga tiden tills de uppstår. Akut behandling ges vid pågående skov. Samtalsstöd och psykoterapi är ofta aktuellt i kombination med medicinering. Självhjälp kan vara stressminskande metoder och god kost samt motion. Samexisterande sjukdomar behandlas i förekommande fall, inklusive missbruk och beroenden. Både allvarliga manier och depressioner kan behöva sjukhusvård. Det sker vanligtvis på patientens egen begäran men om denne är en fara för sig själv eller andra, också med tvångsintagning. Elektrokonvulsiv behandling (ECT) kan ordineras i fall då andra behandlingar har misslyckats. (Källa Wikipedia, sökord Bipolär sjukdom)


bottom of page