top of page

Ricard Beltran

Senior projektledare och strategisk IT-utvecklare

Erfarenhet

Ricard Beltran, grundare och VD för ADAMIL, kombinerar sin bakgrund som psykolog och entreprenör för att driva innovation inom mental hälsa och organisationsutveckling. Han har specialiserat sig på IT-operationer, rekrytering och grupp utveckling. Tidigare, som VD för Motifire, var Ricard banbrytande inom digitaliserade psykologiska terapier. Hans ledarskap bidrog även till sammanslagningen med Ahum, vilket förstärkte tillvägagångssättet för att förbättra psykologisk hälsa i Sverige. Ricard grundade också CFAR, som betonar hållbar beteendeförändring till överkomliga priser.


Utbildning

Psykolog från Stockholms universitet


Kompetens

Ricard har en mångsidig kompetens inom ledarskap, psykologi, entreprenörskap, talanghantering och en framåtblickande inställning till teknikintegration. Som VD har Ricard framgångsrikt integrerat teknik och psykologi för att uppnå betydelsefulla resultat inom olika industrier.

Hobbies

  • Outside the professional realm, Ricard finds joy in ⛵️ sailing, ⛳ playing golf, 🏃 jogging, 🏒 playing hockey, and 📚 studying theology.


Språk

  • Svenska

  • Engelska

  • SpanskaRicard Beltran

Ricard är idealisk för roller som kräver stark ledarskap i IT-projekt, strategisk utveckling och tillämpning av tekniska lösningar i svenska företagsmiljöer. Hans unika kombination av psykologisk insikt och teknisk kompetens möjliggör effektiv styrning av IT-projekt, från konceptualisering till genomförande, med ett särskilt fokus på att skapa värde och innovation inom den svenska IT-sektorn.

bottom of page