top of page

Eduardo Cuadra

Fullstack-utvecklare med Expertis i PHP

Bakgrund: Eduardo Jesús Cuadra Neyra är en erfaren fullstack-utvecklare med över 9 års erfarenhet, specialiserad på JavaScript och PHP. Han är framstående inom avancerad utveckling av webb- och mobilapplikationer, med ett särskilt fokus på React.js, Vue.js, Node.js och Laravel.


Expertisområden:

  • Frontend och Backend Utveckling: Djupgående kunskaper i både frontend- och backend-teknologier, inklusive React.js, Vue.js, TypeScript, Node.js, PHP och Laravel.

  • Databasutveckling: Erfarenhet med SQL och NoSQL databaser, inklusive MySQL, MongoDB och Firestore.


Färdigheter:

  • Stark analytisk förmåga och problemlösningskompetens.a

  • Effektiv i hantering av högtrycksmiljöer och starka teamwork-färdigheter.

  • Snabb lärdare och anpassningsbar till nya tekniker och verktyg.

Eduardo Cuadra

Eduardo är en idealisk kandidat för roller som kräver omfattande kunskap i fullstack-utveckling, med en särskild styrka i JavaScript och PHP-baserade lösningar.

bottom of page